دلتون که تنگ میشه چیکار میکنید!؟

من یاد حرفای خوبمون میافتم یکم بغضم میگیره بعد یاد حرفای بدمون میافتم کفری میشم😂

مریضم میدونی🤦🏻‍♀️😂

داشتم فک میکردم اونم دلش تنگ میشه!؟

یادتون میاد بهتون گفتم دیگه اسطوره نمیسازم از ادما!؟

باید بگم بازم ساختم‌و بازم همه تصوراتم بهت ریخت:(

میدونی اسطوره سازی کار همه ی ادمای صفرو صدیه(۰-۱۰۰)

ولی راستش دارم رو خودم کار میکنم حتی اگه یکیو خیلی هم دوست داشتم و ادم خوبی بود ۹۰ باشه برام هیچ کس۱۰۰ نباشه و حتی از ادمی خیلی هم متنفر بودم ۰ نباشه برام ۱۰ باشه✔︎

☜︎این کار ینی شماها بزرگ شدیدシ

و باید بگم دروغگو همیشه بیشتر از همه از دروغ بدش میاد( ͠° ͟ʖ ͡°)

من نمیتونم ازش متنفر بشم هنوزم ارزوش ارزومهꨄ

ولی فهمیدم این حس فقط به حس خوبه عشق این چیزا نی عشق تعامل و تعقل دو ادمه که میفهمن هم کف همن میفهمن چقدر باهم خوبنا چقدر میفهمن همو چقدر خوصله همو دارن چقدر به هم احترام میذارن

عشق واقعی اینه❤️

خب نظر شما ها چیه!؟!؟