دیدی که سخت نیست تنها بدون
دیدی که صبح می شود شب ها بدون من

این نبض زندگی بی وقفه می زند
فرقی نمی کند دنیا بدون من !

کابوس و وحشتم اما برای تو
زیباست همچنان رویا بدون من !

عاشق شدم شبی با تو ؛ کنار تو
عاشق شدی تو نیز اما بدون من !

من که جهنمم تو از خودت بگو
آسوده ای هنوز آیا بدون من ؟!

من مرده ام ولی بسیار واضح است
سر زنده تر شدی هر جا بدون من ...

حالِ تو خوبِ خوب یک روزِ نابِ ناب
خوشبخت می شوی حتی بدون من !

از خود گذشته ام چون عاشق از غرور
تو نیز رد شدی تنها بدون من
 
دیروز اگر چه سخت امروز هم گذشت
فرقی نمی کند فردا بدون من !


شاعر : مجید احمدی