مامان میدونی تو لجباز ترین و خرف گوش نکن ترین دختر دنیا رو داری

اما همین دختر لجباز تنها جای امن دنیا براش همین آغوش توعه تنها جایی که بدون قضاوت اطرافیان با ارامش گریه میکنه ، میخنده..

مامان اما تو بهترینی همیشه بودی شاید خیلی لفظی بهم محبت نکنیم انا تو با رفتارات نشانم دادی چقدر عاشقمی ..

مامان خیییلییی دوست دادم❤

ادامه‌ی نویسه ...