1-پسری از جنس پدر:)

وبلاگ پسری از جنس پدر

2-هاتف:)

وبلاگ هاتف عزیز

3-Miss bell

وبلاگ خودم دیگه

4-چفت:)

وبلاگ چفت

5-Maryam mariyana:)

وبلاگ دنیای یک انسان دست چپ

6-:)ح. شریفی

وبلاگ نقل قول

7-مهدی یار

وبلاگ روز های زندگی من

اطلاعات بیشتر درباره چالش^_^