1حالم خوبه همه چی اوکی شد تقریبا

2امتحانا شروع شده و من مریض شدم پنجشنبه مسابقه بودم و اینقدر هوا سرد بود مریض شدم

و الان مامان و بابام هم مریض شدم:)))

ودقیقا مثل هممیم فقط من دوساعت زود تر مریش شدم و علاعم و من زود تر دارم بعد اونا:()

3خب مسابقه دوم شدم 800 متر

4یک هفتس باشگاه نرفتم:/

5اعتماد به نفسم دوباره بالا رفته و یه جورایی یاد گرفتم چه حوری باشم

زیادی خاکی بودن هم خوب نیست

و اینکه قول میدم زود به زود بیام:))

کریسمس مبارک:))))))))))))))))))))

ادامه‌ی نویسه ...