سلام دوستان نمیدونم چرا ولی نشد که برا همیشه برم انگار نمیتونم

خب اومدم دوباره کلی غرر بزنم از همه چی

خیلی خیلی تنها شدم دیگه میتونم بگم هیچ کسو ندارم

از دو طرف زهرا ها رو از دست دادم(یکیشون دختر عموم که کیش رفت)(یکیشون دختر داییم که ساریه) خب حرفام تو حلقم میمونه و گم میشه 

یادم نمیاد اخرین بار کی اینقدر تنها بودم!

خب اینم بد نیست خب خیلی بیشتر درس میخونم و خب بازم میگم نمیتونم وارد هیچ رابطه کشکی بشم حتی طرف اگه خودشو جلوم بکشه هم نمیشه

خب درسا بد نیست شاگرد سوم چهارم کلاسم:)

باید بگم که همه دارن باهام قهر میکنن از دوستام تا فامیل ولی واقعا نمیدونم باید چیکار کنم که اشتی کنن (راستش خیلی هم برام مهم نیست)

دلم براتون تنگ شده بود میدونم باور نمیکنید ولی تنگ شده بود دلم برا ادماییه که یه موقع بودن ولی الان نیستن هم تنگ شده

خب دو هفته اخر تابستون تعطیل بودم و خب باید بدونید که فقط گند زدم

گوشی مامانمو خورد کردم(باور کنید از روی عمد نبود یهو ول شد از دستم)

دل شیکوندم و خب بازم دست من نبود

فیلم دیدم این دست خودم بود خیلی هم کیف داد

و خب همین پر حرفی نمیکنم ولی دوستون دارم:دی