سلام از حرف زدن با شما خوشحال میشم(البته اگه شما قابل  بدونید)