-هیچ‌وقت آرزو کردی که کاش مردم رو راست‌تر بودن؟

‏+یعنی چطوری؟

‏-من احساس می‌کنم همه، خود جعلی‌شون‌رو نشون میدن. همه‌ی ما تو عمقِ وجودمون خراب و داغونیم. فقط،

‏بعضیامون می‌تونیم اینو بهتر از بقیه پنهون کنیم.

 ⁩

#‏⁧ما_تمامش_می‌_کنیم ⁩

 ‏#کالین_هوور