سارام

دلم که میگیره

وقتایی که شادم

همشو اینجا میگم

از هیچ کس بدم نمیاد 

تو زندگیم خفن زیاد دارم

مثلا بی نهایت دلتنگ باشی یهو پیام بده 

صبح از خواب بیدار بشی به نسیم بهاری بخوره تو صورتت

وقتی نگرانی به آهنگ ارومت کنه 

اونم دوست داشته باشه

مامان بابام خفنن

اتاقم خفنه

دوستام خفنن7*

دوستای وبلاگیم خفنن

نوشابه و کیک خفنه

درس بخونیو زمان مثل برق بگذره خفنه

روی تپه دراز بکشی و ستاره بشمری خیلی خفنه

وقتی از ته دل می خندی خیلی خفنه

وقتی گریه کنی و خالی بشی هم خیلی خفنه

دلت برا یکی تنگه یهو ببینیش هم خفنه

وقتی تموم دلخوشید اون بود الان به کفشتم هم نیست هم خفنه

مامانتو محکم بوسش میکنی خفنه

داری درس میخونی بابات بیاد مشتمالت بده خفنه

امتحاناتو خوب بدی

هوا الوده باشه و بارون بیاد

بارون بیادو تنهایی قدم بزنیو فکر کنی خیییییییییییلی خفنه

همونی که میخوای بشه

وبلاگت200 روزه بشه

احساس خوشیختی کنی

سال تحویل کنار امام رضا باشی

بدون دقدقه psبزنی

وقتی همه بهت حسادت میکنن🙃

 

.

.

.

.

.

.

.