میدونی چیه بعضی حسا مثل شراب میمونه خیلی فکز میکنی قراره حال بده ولی فقط تلخی و مستی و استفراغ و از این جیزا داره و هیچ خاصیتی نداره معتادش میشی بدون اینکه سودی داشته باشه🥺

من توی اون رابطه تنها اشتباهم‌ دوست‌ داشتن زیاد بود ولی خب دیگه همه جی تموم شد چون من نمیتونم با یه ادم عصبی و مودی حتی حرف بزنم چه برسه به جیزای دیگه از خدا کمک میخوام که بتونم فراموش کنم نمیدونم پیش خودتون راجبم چی فکر میکنید ولی واقعا قلبم درد میکنه و خسته شدم از حس خواسته نشدن و خب همش دنبال ایرادم تو خودم و این عذابم میده ولی واقعا نمیدونم‌مشکل کجاست ولی خب من دختر ضعیفی نیستم و الان که ازادی زیادی دارم و قراره ایندمو بچینم باید رو اهدافم تمرکز کنم 

این مسافرت یک هفته ای دور از خانواده واقعا حالمو جا اورد و خستگی کنکورم رفت 😎

از ته دلم ارزو میکنم دلتون جای اشتباهی گیر نکنه و اونجایی گیر کنه که قراره همیشگیتون باشه🥺🤍🐚

دیگه هیچ حرفی بهش نمیزنم چون نمیفهمم دلیل این همه رفتار بدشو بهو و نمیبخشمش و واقعا میسپرمش به خدا 🙃