قرار نیست وقتی طرف مقابلتون یه چیزی میگه که باب میلتون نیست هر چی از دهنتون در میاد بگید!!!

من دختر کم ظرفیتیم به خاطر همین وارد رابطه نمیشم و تعداد دوستام سالهاست تغییر نکرده !!

وپایه بیرون رفتنم یه نفره!!

متنفرم از ادمایی که قضاوت میکنن 

الان عصبانیم چون .........