سلام خوبید !

خوب باید بگم معدلم خوب شده و راضیم البته اگه هندسمو بالا میشدم عالی میشد

امروز صبح امیر 6:30 رفت پایین سرویسش اومده بود بعد دوباره برگشت بالا 

مامان گفت چی شده 

-میترسم برم پایی تو پرکین پره گربس

از اونجایی که بابام نمیتونه راه بره و مامان هم خوابو بیدار بود منه بدبخت باهاش رفتم(بین خودمون بمونه فوبیای گربه دارم)

خواستم در لابی رو باز گنم صدای 3تا گربه که همزمان (انگار دارن سرود میخونن اومد)

قلبم ریخت چاره چی بود درو باز کردم گربهه پرید سمتم اینقدر جییغ زدم گربهه خشکش زد بعد رفتم در پارگینگ رو باز کنم دوباره یکی از گربه ها پرید سمتم این دفعه پریدم تو کوچه درو رو خودم بستم تو اون سرما با دمپایی و شلواری تو مایه های کردی و درکل گربه ها کف کردن

خلاصه درگه زنگ درو زدم مامان باز کرد رفتم پشت در درو کامل باز کردم گربه ها رفتن بیرون !

اینم از قصه ما خلاصه داداشم بهم افتخار میکنه

کادوی معدلم روتختیه

مامانم اومده دنبالم میگخ معدلت افتضاح شده 

گفتم مامان چند میگه18 اینقدر توی راه گریه کردم 

یهو این مرده هست سبیلش درازه تو یگروه پالته دیدمش یهو جیغ زدم مامانم بد بخت فکر کرد تصادف کردیم 

اونم منو دید :دیییییییییی

ماشینش سانتافه بود فکر میکردم خواننده ها خیلی پولدارن:)

دوستان فکر کنم مشکلی پیش اومد معدلم19.5 شد نه 18 مامانم گفت 18 که منو بترسونه:دی